Intervall

I musikteori kallas avståndet mellan två toner för intervall.

Ett ackord består av ett antal intervall. Detta innebär att ackord av samma typ, oavsett tonart, är uppbyggda av samma intervall.

Alla durtreklanger – till exempel ackorden C, E och G – är uppbyggda av intervallen 1, 3 och 5, det vill säga grundton, stor ters, och kvint.

NamnIntervallHalvtonerEngelskt namn
Unison/prim10Unison
Liten sekundb21Minor 2nd
Stor sekund22Major 2nd
Liten tersb33Minor 3rd
Stor ters34Major 3rd
Ren kvart45Perfect 4th
Överstigande kvart/
Förminskad kvint
#4/b56Augumented 4th/
Diminished 5th
Ren kvint57Perfect 5th
Liten sextb68Minor 6nd
Stor sext69Major 6th
Liten septima/
dominant sju
b710Minor 7th
Stor septima/
majsju
711Major 7th
Oktav812Perfect octave

Intervall i durskalan

Tabellen nedan visar intervallen i durskalan med grundtonen som utgångspunkt.

När man talar om tersen i durskalan menar man tredje tonen eftersom det befinner sig en ters – fyra halvtonsteg – från grundtonen.

För durskalan överensstämmer intervallet en ton har från grundtonen med dess nummer i skalan. F är fjärde tonen i skalan och intervallet mellan grundtonen C och F är en kvart (4).

NrNamnIntervallHalvtonerExempel, C-dur
1Unison/prim/
grundton
10C
2Stor sekund22D
3Stor ters34E
4Ren kvart45F
5Ren kvint57G
6Stor sext69A
7Stor septima/
majsju
711B
8Oktav812C

Notera att det är antal halvtoner som avgör intervallet.

  • Mellan C och E är det en stor ters (4 halvtonsteg).
  • Mellan E och G är det en liten ters (3 halvtonsteg).
  • Mellan C och G är det en kvint (7 halvtonsteg).
  • Intervallet mellan tersen och kvinten i durskalan är en liten ters.
  • En liten ters + en stor ters = kvint