Exempel – C-dur

Låt oss ta ett exempel på hur treklangerna på skaltonerna i C-dur byggs upp.

C-durskalan består av tonerna :

c d e f g a b

I – första ackordet – dur

Vi börjar med grundtonen c och bygger treklangen genom att stapla terser, vilket i praktiken innebär att vi tar varannan ton i C-durskalan: c d e f g a b.

Vi får tonerna: c, e och g.

Intervallen är en stor ters (3) + en liten ters (b3) och ger oss durtreklangen C.

Fingersättning för gitarrackordet C-dur i öppen position.

C-dur i öppen position.

Ackordet som utgår från första tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen I.

II – andra ackordet – moll

Andra tonen i C-durskalan är d och tersstapling – c d e f g a b – ger tonerna: d, f och a.

Grundtonen i ackordet är d så vi tittar på d-durskalan (detta gör vi av pedagogiska skäl, man kan också titta på intervallen mellan tonerna och direkt se vilket ackordet blir.)

D-durskalan: d e f# g a b c#

Ackordet D-dur innehåller tonerna d, f# och a som vi vet är intervallen 1,3 och 5.

Vi sänker f# till f och har intervallen 1, b3 och 5 vilket är en molltreklang, nämligen:

Fingersättning för gitarrackordet D-moll i öppen position.

D-moll i öppen position.

Ackordet som utgår från andra tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen II.

III – tredje ackordet – moll

Tredje tonen i C-durskalan är e och tersstapling – c d e f g a b – ger:
e, g och b.

E-durskalan : e f# g# a b c# d#

Ackordet E-dur består av e, g# och b, vi sänker g# till g och får de eftersökta tonerna e, g och b och intervallen 1, b3 och 5 och ännu en molltreklang, nämligen:

Fingersättning för gitarrackordet E-moll i öppen position.

E-moll i öppen position.

Ackordet som utgår från tredje tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen III.

IV – fjärde ackordet – dur

Fjärde tonen i C-durskalan är tonen f.

Tersstapling i C-durskalan – c d e f g a b – ger: f, a och c.

F-durskalan: f g a bess c d e

f,a och c ger intervallen 1, 3 och 5 vilket är en durtreklang, nämligen:

Fingersättning för gitarrackordet F-dur i öppen position.

F-dur i öppen position.

Ackordet som utgår från fjärde tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen IV.

V – femte ackordet – dur

Femte tonen i C-durskalan är tonen g.

Tersstapling i C-durskalan – c d e f g a b – ger: g, b och d.

G-durskalan: g a b c d e f#

g, b och d ger intervallen 1, 3 och 5 vilket är en durtreklang, nämligen:

Fingersättning för gitarrackordet G-dur i öppen position.

G-dur i öppen position.

Ackordet som utgår från femte tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen V.

VI – sjätte ackordet – moll

Sjätte tonen i C-durskalan är tonen a.

Tersstapling i C-durskalan – c d e f g a b – ger: a, c och e.

A-durskalan: a b c# d e f# g#

a, c och e, ger intervallen 1, b3 och 5 vilket är en molltreklang, nämligen:

Fingersättning för gitarrackordet A-moll i öppen position.

A-moll i öppen position.

Ackordet som utgår från sjätte tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen VI.

VII – sjunde ackordet – dim

Sjunde tonen i C-durskalan är tonen b.

Tersstapling i C-durskalan – c d e f g a b – ger: b, d och f.

B-durskalan: b c# d# e f# g# a#

b, d och f, ger intervallen 1, b3 och b5 vilket är en dimtreklang, nämligen:

  • Bdim
Fingersättning för gitarr för treklangen B-dim i andra position.

B-dim treklang i andra position.

Ackordet som utgår från sjunde tonen i skalan får enligt steganalysen beteckningen VII.