Harmonilära

Harmoniläran beskriver harmoniska förlopp. Ett harmoniskt förlopp är det som uppstår när man spelar ackorden i en låt.

En ackordföljd – till exempel C F G C – är ett harmoniskt förlopp.

Harmonilära handlar bland annat om:

  • vanliga återkommande ackordföljder
  • samband mellan ackord, till exempel: ackord på skaltoner
  • hur man analyserar ackordföljder med steganalys och funktionsanalys
  • hur ackord färgas i olika musikstilar
  • hur man harmoniserar, det vill säga bestämmer ackorden till, en melodi

Här kommer vi att koncentrera oss på ackord, hur man vet att vissa ackord passar ihop och hur man kan analysera en låt och hitta mönster som återkommer i flera låtar.

För djupare studier i harmonilära finns det böcker att läsa.

Harmoni

Ordet harmoni kommer från grekiskan och betyder i detta sammanhang samklang.

En samklang bildas av minst tre toner. Harmoni och ackord betyder ungefär samma sak.