Mollsjuminusfem

Mollsjuminusfemackord består av fyra toner som har intervallen 1, b3, b5, b7.

Intervallet dominantsju (b7) har lagts till dimtreklangen genom att stapla en stor ters ovan på den sänkta kvinten (b5). Resultatet blir en fyrklang.

I durskalan är dominantsjuan den sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg.

 • Intervall: grundton (1), liten ters (b3), kvint (b5), dominantsju (b7).
 • Ackordsymbol: ø, m7-5, m7b5
 • Exempel

  Fingersättning för gitarrackordet E-moll-sju-minus-fem i sjunde position.

  Em7b5, Eø, Em7-5

  Fingersättning för gitarrackordet B-moll-sju-minus-fem i sjunde position.

  Bm7b5, Bø, Bm7-5

Dominantsjuan hittar man ett helt tonsteg under grundtonen eller oktaven.

greppbrädan hittar man dominantsjuan tvåband under grundtonen. Kolla in intervallnyckeln för dominantsju/lilla septiman.

Exempel: ackordet Am7b5

 • A-durskalan: a b c# d e f# g#
 • A-dimtreklangen: a (1), c (b3), eb (b5)
 • Dominantsjuan: sjunde tonen i a-durskalan sänkt ett halvt tonsteg (b7): g# -> g.
 • Ackordet Am7b5: a, c, eb, g. (eb = d#)
 • Fingersättning för gitarrackordet A-moll-sju-minus-fem i sjunde position.

  Am7b5, Aø, Am7-5