Mollsju

Mollsjuackord består av fyra toner som har intervallen 1, b3, 5, b7.

Intervallet dominantsju (b7) har lagts till molltreklangen genom att stapla en liten ters ovan på kvinten (5). Resultatet blir en fyrklang.

I durskalan är dominantsjuan den sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg.

 • Intervall: grundton (1), liten ters (b3), kvint (5), dominantsju (b7).
 • Ackordsymbol: moll7, m7
 • Exempel

  Fingersättning för gitarrackordet E-moll-sju i öppen position.

  Em7

  Fingersättning för gitarrackordet B-moll-sju i andra position.

  Bm7

Dominantsjuan hittar man ett helt tonsteg under grundtonen eller oktaven.

greppbrädan hittar man dominantsjuan tvåband under grundtonen. Kolla in intervallnyckeln för dominantsju/lilla septiman.

Exempel: ackordet Am7

 • A-durskalan: a b c# d e f# g#
 • A-molltreklangen: a (1), c (b3), e (5)
 • Dominantsjuan: sjunde tonen i a-durskalan sänkt ett halvt tonsteg (b7): g# -> g.
 • Ackordet Am7: a, c, e, g
 • Fingersättning för gitarrackordet A-moll-sju i öppen position.

  Am7