Flyttbara grepp

Nedan följer några exempel på hur man tar dominantsjuackord längs med greppbrädan. Dessa grepp är flyttbara och det är grundtonen – (1) – som bestämmer ackordets tonart.

  • Endast de nedtryckta strängarna skall slås an.
  • Grundtonen bestämmer vilket ackordet blir.
  • Fingersättningen visas med siffror i fetstil – 2 betecknar långfingrets placering.
  • Intervallet visas inom parenteser – (1) betecknar grundtonen.

Grundton på sträng fyra

————————————————————————
S14 (3)
S22 (b7)
S3
3 (5)
S41 (1)
S5
S6

Jämför till exempel med:

Fingersättning för gitarrackordet D-sju i öppen position.

D7

Grundton på sträng fem

Här följer tre varianter med grundtonen på sträng fem.

Ett

————————————————————————
S1


S2
4 (3)
S32 (b7)

S4
3 (5)
S5
1 (1)
S6

Två

Med grundtonen på band två sträng fem blir följande grep ackordet  B7.

————————————————————————
S11 (5)
S2
4 (3)
S31 (b7)

S4
3 (5)
S5
1 (1)
S6

Jämför till exempel med:

Fingersättning för gitarrackordet B-sju i andra position.

B7

Tre

————————————————————————
S13 (5)
S2
4 (3)
S32 (b7)

S4
S5
1 (1)
S6

Grundton på sträng sex

Ett

————————————————————————
S1

S2
S32 (3)
S41 (b7)
S5
3 (5)
S6T (1)

Två

————————————————————————
S1
S22 (5)
S33 (3)
S41 (b7)
S5
S6T (1)

Tre

Följande är ett barréackord. Pekfingret trycker ner samtliga strängar.

————————————————————————
S11 (1)

S21 (5)
S32 (3)
S41 (b7)
S5
3 (5)
S61 (1)

Jämför till exempel med:

Fingersättning för gitarrackordet F-sju i första position.

F7