Dominantsju

Dominantsjuackord består av fyra toner som har intervallen 1, 3, 5, b7.

Intervallet dominantsju (b7) har lagts till durtreklangen genom att stapla en liten ters ovan på kvinten (5). Resultatet blir en fyrklang.

I durskalan är dominantsjuan den sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg.

 • Intervall: grundton (1), stor ters (3), kvint (5), dominantsju (b7).
 • Ackordsymbol: 7
 • Exempel

  Fingersättning för gitarrackordet C-sju-no5 i öppen position.

  C7(no5)

  Fingersättning för gitarrackordet D-sju i öppen position.

  D7

Dominantsjuan hittar man ett helt tonsteg under grundtonen eller oktaven.

greppbrädan hittar man dominantsjuan tvåband under grundtonen. Kolla in intervallnyckeln för dominantsju/lilla septiman.

Exempel: ackordet A7

 • A-durskalan: a b c# d e f# g#
 • A-durtreklangen: a (1), c# (3), e (5)
 • Dominantsjuan: sjunde tonen i a-durskalan sänkt ett halvt tonsteg (b7): g# -> g.
 • Ackordet A7: a, c#, e, g
 • Fingersättning för gitarrackordet A-sju i öppen position.

  A7