Dimsju

Dimsjuackord består av fyra toner som har intervallen 1, b3, b5, bb7, där bb7 är detsamma som en sext (6). Eftersom det är ett sju-ackord, behövs en sjua och därför blir sexten en sänkt dominantsjua.

En dominantsjua som sänkts ett halvt tonsteg (bb7 = 6) har lagts till dimtreklangen genom att stapla en liten ters ovan på den sänkta kvinten (b5). Resultatet blir en fyrklang.

I durskalan är den sänkta dominantsjuan den sjätte tonen i skalan.

 • Intervall: grundton (1), liten ters (b3), kvint (b5), sänkt dominantsju (bb7 = 6).
 • Ackordsymbol: º7, dim7, dim, º
 • Observera att symbolen för dimsjuackordet ofta skrivs utan sjuan.
 • Varje ton i ett dim7 ackord kan vara grundtonen i ackordet. Fyra toner ger fyra ackord. Det finns tolv toner och därmed finns det endast tre olika ackord om man ser till de ingående tonerna.
 • Exempel

  Fingersättning för gitarrackordet C-, A- ,F#- och D#-dim-sju i fjärde position..

  C-, A- , F#- och D#-dim7 i fjärde position.

  Fingersättning för gitarrackordet C-, A- ,F#- och D#-dim-sju i femte position..

  C-, A- , F#- och D#-dim7 i femte position.

Kolla in intervallnyckeln för att hitta sexten i förhållande till grundtonen på greppbrädan.

Exempel: ackordet Adim7

 • A-durskalan: a b c# d e f# g#
 • A-dimtreklangen: a (1), c (b3), d#/eb (b5)
 • Sexten: i detta fall dominantsjuan (b7) sänkt ett halvt tonsteg som är sjätte tonen i a-durskalan: f#.
 • Ackordet Adim7: a, c, d#, f#.
 • Men också:

 • Ackordet Cdim7: c, d#, f#, a.
 • Ackordet Ebdim7:d#, f#, a, c.
 • Ackordet F#dim7: f#, a, c, d#
 • Fingersättning för gitarrackordet A-dim-sju i fjärde position..

  Adim7 i fjärde position.

Dim7-ackord: fördjupning

 • Dimsjuackordet är uppbyggt av små terser (b3). Fyra toner staplas på varandra med intervallet en liten ters mellan varje ton.
 • En liten ters är tre halva tonsteg. Eftersom det finns tolv toner går det jämt ut. 3 x 4 = 12.
 • Det är därför ett och samma toninnehåll ger fyra olika ackord beroende på vilket som är grundtonen i ackordet, och således finns det endast tre, till toninnehållet, olika dim7 ackord.

Alla toner: c c# d d# e f f# g g# a a# b

 • Stapla små terser utgående från c -> c d# f# a = Cdim7
 • Stapla små terser utgående från d# -> d# f# a c = D#dim7
 • Stapla små terser utgående från f# -> f# a c d# = F#dim7
 • Stapla små terser utgående från a -> a c d# f# = Adim7

Fyra olika ackord men med samma toninnehåll.

Gör man samma sak utgående från tonerna c# och d får man de två övriga, till toninnehållet, dim7-ackorden