7-ackord

7-ackord bildas genom att man staplar en stor eller liten ters på en treklang.

Intervallet från grundtonen för den tillagda tonen är ett av följande:

  • stor septima (7)
  • liten septima (b7)
  • sänkt liten septima (bb7)

De fem grundläggande typerna av 7-ackord är: