Ackordanalys

När flera toner klingar samtidigt bildas ackord. För att beskriva vilka toner och intervall ackorden innehåller används ackordanalys.

Här går vi igenom ackordanalysens grunder. Vi tar dessutom upp en del grundläggande musikteori.

Ett ackord består av tre eller fler samtidigt klingande toner.

Ackordanalys är bra när

Ackordanalys är bra när du:

  • vill veta vilka toner som ingår i ett ackord – till exempel D.
  • ser en symbol för ett ackord du inte kan utantill och vill veta vilka toner som ingår – till exempel Bm7b5 (B-mollsjuminusfem)
  • trycker ner strängarna slumpmässigt på gitarren och undrar över vilket ackord du just uppfunnit.
  • vill kunna ta ett ackord i olika positioner längs hela gitarrhalsen.
  • ska spela solo över en ackordföljd och vill veta vilka toner som passar.

Jobbar man med att analysera ackord, lär man sig att snabbt hitta toner och intervall på gitarrhalsen, vilket man har stor nytta av som gitarrist.