Val 2014 – Alla färger får plats (inte bara blå och gul)!

Det är valår i Sverige och söndagen den 14:e september är det dags att sluta upp vid valurnorna.

I årets val känns det extra viktigt att tänka på att alla är lika mycket värda. Därför har jag skrivit en låt om det.

Det är en enkel melodi och ett enkelt arrangemang (ackordföljden i versen är densamma som i Tomas Ledins Sommaren är kort).

Texten är också enkel, liksom budskapet. Och när man tänker på det är även valet enkelt, för alla färger får ju faktiskt plats, inte bara blå och gul!

Text och ackord till Alla färger får plats (inte bara blå och gul)!

Comments are closed.