Bygga ackord

Ett av flera mål med poplåtar.se är att tillhandahålla ackord. I första hand för gitarr, men vi fördjupar oss också i ackordanalys och berättar hur ackord byggs upp.

För att förklara samband mellan toner finns avsnitten om intervall och kvintcirkeln.

I avsnittet om treklanger, som de grundläggande ackorden kallas, tar vi en titt på de fyra typerna dur– , moll– , plus– och dimtreklangerna.

Comments are closed.