Ladda ner musik gratis

Allt du behöver är ett par öron, en sångröst, en gitarr och två klasar flinka fingrar.

Vi tillhandahåller resterande ingredienser:

Ackordtabeller – hitta ackordet du ännu inte lärt dig eller lär dig det i en ny position.
Texter med ackord – läs innantill och sjung och spela på din gitarr för allt vad tygen håller.
Låtarladda ner musik gratis som mp3 eller lyssna direkt i spelarna på sidorna.

Bara att köra på!

Comments are closed.